Voor­waarden en regels

 

1) Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwemlessen voor het behalen van het A-diploma aangeboden door Humanitas en het sportbedrijf Rotterdam.
b) Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard door aanbiedende partijen.
c) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2) Activiteiten

a) het verzorgen van zwemlessen gericht op het behalen van het A-diploma, zoals deze wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), aan kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar die (aantoonbaar) woonachtig zijn in het gebied Feijenoord (postcodegebied 3071, 3072, 3073, 3074, 3075 en 3083).

3) Inschrijven

a) Er dient voor de zwemlessen te worden ingeschreven.
b) Voor de lessen die benodigd zijn voor het behalen van het A-diploma zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar aan de ouders of het kind.
c) Voor inschrijving kunt u zich wenden tot een medewerker van Humanitas in het zwembad aan het Afrikaanderplein.
d) De inschrijving is compleet wanneer de medewerker van Humanitas de inschrijving heeft verwerkt en goedgekeurd en deze vervolgens bij het zwembad is ingeleverd en akkoord bevonden.
e) Indien er sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.
f) Wanneer er een plaats beschikbaar is, ontvangt u hier bericht van.
g) Inschrijven kan voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 18 jaar

4) Zwemlesabonnement

a) Voor het volgen van zwemlessen is een abonnement noodzakelijk.
b) Het toegoed op de kaart is geldig voor het behalen van het A-dilpoma.
c) Voor lesdagen die op een erkende feestdag vallen of wanneer het zwembad om andere redenen geen zwemles aanbiedt, wordt de geldigheidsduur evenredig verlengd.
d) Bij diefstal of zoekraken van de sportkaart, dient er een nieuw exemplaar aangeschaft te worden (kosten €15,-).

5) Lesrooster

a) Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantieperiode voor het basisonderwijs, kan er een aangepast zomerrooster gelden.
b) Tijdens de Christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen zwemles gegeven. Zie 4c.
c) Tussentijds veranderen van lestijden is mogelijk, mits in overleg met de particuliere zwemles coördinator.

6) Garantieregeling A-Diploma

a) Behalen van het a-diploma bij opkomst van 90%.

7) proefzwemmen en diplomazwemmen

a) Het diplomazwemmen geschiedt conform de normen van de NRZ.

8) Ziekte/verzuim

a) Bij langdurige ziekte (meer dan 2 weken) kunt u een abonnement bij de kassa ‘stop’ laten zetten. U dient wel een verklaring van de arts mee te nemen.
b) Inhalen van lessen is in overleg mogelijk.

9) Veiligheid

a) Het zwembad spant zich in, om tijdens alle lessen met de grootst mogelijke inspanning voor veiligheid te zorgen.
b) Het zwembad biedt zwemlessen aan in een veilige en hygiënische omgeving.
c) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij de inschrijving te worden vermeld. De zwembaden stellen zich nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
d) In het belang van orde en veiligheid dienen de algemene toegangsvoorwaarden van het zwembad in acht te worden genomen. Deze huisregels vindt u bij de entree van onze accomodaties.

10) Restitutie

a) Indien de deelnemer het aangeboden traject niet afmaakt is de ouder/voogd die deze overeenkomst is aangegaan verplicht de helft van de waarde van dit aanbod, te weten €250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) te restitueren aan aanbiedende partijen.
b) Deze kosten zullen indien nodig worden verhaald.
c) Samenwerkende partijen zijn enkelzijdig bevoegd om te besluiten hier van af te zien indien er aantoonbaar sprake is van overmacht.

11) Aansprakelijkheid

a) Deelname aan enige aciviteit binnen het zwembad vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
b) Het zwembad is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

12) Beëindiging of wijziging

a) Opzegging van deelname aan de zwemlessen en alle andere wijzigingen kunt u doorgeven bij de receptie van het zwembad.

13) Privacybescherming

a) Persoonsgegevens worden door de samenwerkende partijen (Humanitas en Sportbedrijf Rotterdam) gebruikt voor de hiervoor omschreven activiteiten en promotionele doeleinden, tenzij de bezoeker uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

een initiatief van

 

Vragen over deze actie?

Bekijk onze FAQ, of stuur een e-mail aan Anita Steenbergen: info@adiploma.nu

©2020 Stichting Humanitas

To search, begin typing